งานสัมมนา "IT Risk and Control"

📊งานสัมมนา “IT Risk and Control” การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

มาเรียนรู้การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


🌟งานสัมมนาในครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้กับ

📈การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีตามกรอบแนวคิดของ COSO และ COBIT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

📈ภัยคุกคามและแนวทางการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบกับนักบัญชี 

📈การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการจัดการความเสี่ยงในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

📈ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบทางด้านระบบสารสนเทศ

📈การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี General Control และ Application Control

📈Tools ในการนำไปปรับใช้จริง


👨‍💼งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร

☑️นักบัญชีที่มีความพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้ที่มีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน


จำนวนชั่วโมงอบรม CPD

☑️นักบัญชี 6 ชั่วโมง

☑️ผู้สอบบัญชี 6 ชั่วโมง

🗓วัน - เวลา - สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร

เวลาในการสัมมนา 09.00 – 16.30 น.

💲ราคาอบรมสัมมนา (รวมอาหารกลางวัน / Coffee break เช้า-บ่าย)

ค่าอบรมสัมมนา 3,000 บาท / ท่าน (ไม่รวม VAT 7%)

พิเศษ ! รับสิทธิ์ใช้งานระบบ AccRevo ฟรี 1 ปี


➡️ช่องทางการชำระเงิน

สามารถโอนเงินได้ที่....

เลขบัญชี : 203-216241-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวย่อ SCB

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด


*สลิปโอนเงิน แจ้งมา Finance@cnrgroupcompany.com ได้เลยนะคะ

ข้อมูลสำหรับการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549108762

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร