ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

📄 ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตอนที่ 1 รู้จักกับใบหุ้น

🔸ใบหุ้น เป็นใบสำคัญ สำหรับมอบให้เป็น คู่มือแก่ผู้ถือหุ้น เป็นหลักฐาน แสดงการเป็นเจ้าของหุ้น ในใบหุ้นทุกๆ ใบต้องมีกรรมการลงลายมือ อย่างน้อย 1 คน


▪ ในใบหุ้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

1.ชื่อบริษัท และประทับตราบริษัท

2.เลขหมายหุ้น ที่กล่าวถึงในใบหุ้นนั้น

3.มูลค่าหุ้นหนึ่งเป็นเงินใด

4.ถ้าเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้เงินเสร็จ ให้จดลงว่าได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละเท่าใด

5.ชื่อผู้ถือหุ้น หรือคำแถลงว่าได้ออกใบหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือ


📄 ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตอนที่ 2 รู้จักกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

🔸สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นสมุดที่แสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ในการโอนหุ้น


▪ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?
1.ชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ถือหุ้น
2.วัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
3.วัน/เดือน/ปี ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น
4 เลขหมาย/วันที่ลงในใบหุ้น ชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือและเลขหมายของหุ้นซึ่งได้ลงไว้ในใบหุ้นนั้นๆ
5.วันที่ได้ขีดฆ่าในใบหุ้น ชนิดระบุชื่อหรือชนิดออกให้แก่ผู้ถือ

📌เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้ว เราต้องทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วยนะคะ

Series เรื่องถัดไป AccRevo จะนำเสนอเรื่องใด อย่าลืมติดตามได้ที่ เพจ AccRevo นะคะ

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า
.
☑️☑️สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️
สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน
คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ID Line : @accrevo
Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล
Instagram : accrevo_ai
Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล
โทร : 086-531-6211
Website : www.accrevo.com

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร