Mon - Fri : 09:00 - 17:30
customercare@accrevo.com

คำถามที่พบบ่อย

Q : AccRevo แตกต่างกับสำนักงานบัญชีที่เค้าทำกันอยู่ยังไง ?

A : AccRevo ให้บริการทางบัญชีครบวงจรออนไลน์ ที่ช่วยในการ Matching สำนักงานบัญชีชั้นนำ
ที่มีประสบการณ์ในแต่ละประเภทธุรกิจ รวมทั้งมีช่องทางในการส่งเอกสารออนไลน์ ซึ่งหากธุรกิจ
ที่ยังไม่มีระบบออกเอกสาร หรือธุรกิจเฉพาะ เราก็มีระบบให้ใช้ฟรี ตรงนี้ลูกค้าสามารถดูงบการ
เงินออนไลน์ได้ 24 ชม.ค่ะ

Q : AccRevo ต่างจาก Software บัญชีอื่นๆ ยังไง?

A : ระบบ software บัญชีอื่นๆ เป็นระบบบัญชีที่ให้ผู้ประกอบเข้ามาใช้ในการออกเอกสาร และให้
นักบัญชีเข้ามาทำงาน ซึ่งผู้ประกอบการอาจต้องหานักบัญชีมาเพื่อปิดงบการเงินให้ ซึ่งต่างจาก
AccRevo ที่เป็น Plateform ให้บริการทำบัญชีครบวงจร ซึ่งจะมีในส่วนระบบออกเอกสารใน
แต่ละธุรกิจให้ผู้ประกอบใช้อย่างเหมาะสม ที่ช่วยในการบริหารธุรกิจได้สะดวก พร้อมทั้งมีนักบัญชี
ที่เชี่ยวชาญคอยให้บริการทำบัญชี ซึ่งเรามีเครื่องมือกลางในการ Control quality ของการ
ทำบัญชี ที่ช่วยผู้ประกอบการสามารถที่จะขยายธุรกิจได้อย่างสบายใจค่ะ

Q : ไม่รู้เรื่องภาษีบัญชีเริ่มยังไง ?

A : ตรงนี้หมดห่วงได้เลยค่ะ เพราะเราจะมีการเทรนนิ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เบื้องต้นให้ ว่าต้องทำอะไรบ้าง

Q : ถ้าไม่อยากเปลียนสำนักงานบัญชี แต่อยากใช้ระบบ ? มีสำนักงานบัญชีอยู่แล้วอยากใช้ AccRevo ต้องทำอย่างไร ?

A : AccRevo ของเราจะมีเปิดรับพาร์ทเนอร์สำนักงานบัญชีอยู่แล้ว หากท่านต้องการใช้สำนักงานบัญชีเดิม
ก็สามารถทำได้ค่ะ ต้องรบกวนขอข้อมูลติดต่อของสำนักงานบัญชีของท่าน และข้อมูลธุรกิจของท่านเพิ่มเติมเพื่อทำการเสนอค่าบริการค่ะ

Q : ถ้ามีระบบออกเอกสารอยู่แล้ว อยากใช้ต้องทำไง ?

A :สามารถสแกนเอกสารเป็น PDF
1.แล้วส่งมาให้นักบัญชีทางอีเมล์ หรือ
2.upload ผ่านระบบ AccRevo ก็สามารถทำได้

Q : สำนักงานบัญชีของเรามีกี่ราย ?

A : ตอนนี้เรามีสำนักงานบัญชีในระบบ 18 สำนักงาน และนักบัญชีในระบบจำนวนกว่า 210 คนค่ะ